ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:  Πλήρωση μιας θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου