ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ