Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Hospital_ES του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.500,00€ πλέον φπα