Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχουμε εξοπλισμό για ενδοουρολογικές επεμβάσεις, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00€ με φπα.