Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τα παρακάτω είδη ηλεκτρολογικού υλικού (CPV 31681000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.388,42€ με Φ.Π.Α.