Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ενδοσκοπικό υλικό (cpv 33168000-5), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 15.844,85€ με φπα.