Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια & τοποθέτηση δύο αντλιών στο δίκτυο του ψυχρού νερού και
κατασκευή συστήματος ατμομάστευσης στην αποστείρωση (CPV: 31720000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 10.192,80€ με φπα.