Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό (cpv 33170000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 30.128,19€ με φπα