Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με διπλωμένες γάζες απλές και ακτινοσκιερές (CPV: 3314114-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.600,00€ με φπα καιμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.