Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Έβρου, με πετρέλαιο κίνησης, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 24.614,00€ με φπα