ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΟΝΙΤΟΡ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΖΩΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ