ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΜΕ-ΦΙΛΤΡΑ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΣΜΟΥ