Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια συρραπτικού σταθεροποίησης πλέγματος, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.469,00 με Φ.Π.Α

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, αποφάσισε την προμήθεια με πέντε (5) συρραπτικά σταθεροποίησης πλέγματος βουβωνοκήλης λαπαροσκοπικής χειρουργικής σχήματος σπιράλ, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.469,00€ με Φ.Π.Α.