ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ

Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως:

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Νευρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Οφθαλμολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β