Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια υγρών εμφάνισης – στερέωσης ακτινογραφικών πλακών (CPV:24931230-0) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 5.475,84€ με ΦΠΑ, (2.737,92€ για το πρώτο έτος και 2.737,92€ για την παράταση)