ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος siemens – axiom icons R-100 του Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.800,00€ πλέον φπα