Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των πέντε (5) Ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV: 50750000-7), για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα ακόμη έτος, ενδεικτικής δαπάνης 12.945,60€ με Φ.Π.Α.