Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την κατασκευή προστεγάσματος στην είσοδο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.