Πρόσληψη Παιδιάτρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσληψη Ακτινοφυσικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες, για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: • Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ακτινολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ • Μία (1) […]

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: • Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Νευρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄• Μία (1) θέση ειδικευμένου […]