Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γεννήσεων Οδηγίες στα ελληνικά Οδηγίες στα αγγλικά Εγκύκλιος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιας θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ:  Πλήρωση μιας θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου στο ΔΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των ιατρών και του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Διδυμοτείχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση υγειονομικής ομάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη συγκρότηση υγειονομικής ομάδας άμεσης ανταπόκρισης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απόφαση Διοικητή για προκήρυξη εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν Διδυμοτείχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ευχαριστήρια Επιστολή

Στην Καρδιολογική Κλινική και το νοσηλευτικό προσωπικό ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 9940/08-03-2021 (ΑΔΑ: 67Λ9ΟΡ1Ο-Υ4Θ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Γ.Ν. Καβάλας, […]

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΠΟΦΑΣΗ