Απόφαση Διοικητή για προκήρυξη εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν Διδυμοτείχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ευχαριστήρια Επιστολή

Στην Καρδιολογική Κλινική και το νοσηλευτικό προσωπικό ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 9940/08-03-2021 (ΑΔΑ: 67Λ9ΟΡ1Ο-Υ4Θ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Γ.Ν. Καβάλας, […]

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση διοικητή 4ης Υ.Πε για διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη – Επιστημονικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του  Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ. Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης