Πρόσκληση για προμήθεια με ιατρικά αέρια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV:24111500-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης  ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 25.979,44€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με ιατρικά αέρια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV:24111500-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης  ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης  15.850,90€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με κιγκλιδώματα-σήτες-στόρια

Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια με κλειστές ανοξείδωτες λάντζες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευόμενων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.. • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Διευθυντή. • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄ • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας), στον εισαγωγικό […]

Πρόσκληση για διασύνδεση του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ με το ψηφιακό αποθετήριο της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ πλέον φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για διασύνδεση του Hospital_ES με το ψηφιακό αποθετήριο της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Hospital_ES του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.500,00€ πλέον φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με αντιδραστήρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασθενοφόρου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. 1691/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ευχαριστήρια Επιστολή για την Ανθρωπιστική βοήθεια

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της  4ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας   Μακεδονίας &  Θράκης κ.  Δημήτριος  Τσαλικάκης  και  ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου,  κ.  Χρήστος  Καπετανίδης, ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ  και  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ  τους  υπαλλήλους του Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου   και   ιδιαιτέρως     τους  κατοίκους της  περιοχής που  ανταποκρίθηκαν   άμεσα στο  κάλεσμα και  πρόσφεραν  ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμοπαθείς της  Τουρκίας και Συρίας. Δελτίο Τύπου