ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 9940/08-03-2021 (ΑΔΑ: …

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα …

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα …

ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του  Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ. Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης